Vormsel

Uw zoon of dochter wil het komende schooljaar het sacrament van het vormsel ontvangen. Wij willen u meedelen dat de vormselcatechese (voorbereiding op het vormsel) in onze parochies in de maand september 2019 van start zal gaan. De kinderen van 7 centrum-parochies (O.L.V.-Kathedraal en Kathedraalkoor, St.-Jacob, St.-Carolus, St.-Andries, St.-Paulus, St.-Walburgis en St.-Joris) en geboren in 2008 komen in aanmerking om deel te nemen aan de vormselvoorbereiding van Stadskern-Antwerpen. Deze voorbereiding gaat maandelijks door gedurende 1 jaar en wordt afgesloten met het vormsel op zondag 10 mei 2020 om 10u. Kinderen woonachtig in een andere parochie nemen best contact op met hun eigen parochie voor meer informatie.

Mogen we u vragen om nu reeds in te schrijven. Deze inschrijving kan via onze website: www.famcat.be, telefonisch alle werkdagen tussen 9u en 17u op het telefoonnummer 03 213 99 65 of u kan ook mailen naar famcat@dekathedraal.be Na de inschrijving komen wij op huisbezoek.

Elke derde zondag van de maand is het familiezondag voor alle vormelingen, ouders, broers en zussen.

We beginnen het catechesejaar met een startmoment voor de kinderen op zaterdag 21 september 2019 van 9.30u tot 12u in de Heilige Geeststraat 21, dit is de straat die de Hoogstraat met de Vrijdagmarkt verbindt.

De dag nadien, zondag 22 september 2019 verwachten we dan het hele gezin om 9.30u in de kathedraal. Ook broers en zussen zijn van harte welkom. Na ontvangst is er de familieviering om 10u en aansluitend catechese in leeftijdsgroepen. Nadien gaan we met z’n allen naar de Heilige Geeststraat voor een feestelijk buffet. Breng een gerecht mee voor het aantal personen waarmee u zelf komt en 1 fles drank (frisdrank, water of wijn). Eventueel kan er iets opgewarmd worden, maar neem dan vooraf contact met ons op (tel. 03 213 99 65 of famcat@dekathedraal.be) Wij zorgen voor brood en ander toebehoren. Om 15u wordt het einde voorzien. Ik moet u niet overtuigen van het belang om hierop aanwezig te zijn.

Als inschrijvingsgeld voor het catechesejaar vragen we een bijdrage van 50 € (voor de cursus, huur lokalen en albe, knutselgerief, versnaperingen, administratie en een jaarabonnement op het parochieblad aan de helft van de prijs) Gelieve dit bij het huisbezoek te betalen. Wij kijken nu reeds uit naar een vruchtbare samenwerking en heten u van harte welkom.

Jaaroverzicht Vormselcatechese – Stadskern 2019-2021

Afspraak steeds om 9.45u in de kathedraal (via hoofdingang)

Kennismaking vormelingen Zaterdag 21 september 2019: 9.30u tot 12u  

(Heilige Geeststraat 21)

Familiezondag en buffet Zondag 22 september 2019: 10u tot 15u
Familiezondag Zondag 20 oktober 2019: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 17 november 2019: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 15 december 2019: 10u tot 14u
Familieviering Kerstmis Dinsdag 24 december2019: 17u (kathedraal)
Familiezondag Zondag 19 januari 2020: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 16 februari 2020: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 15 maart 2020: 10u tot 14u

WEEKEND

Vrijdag tot Zondag 20-22 maart 2020
Terug zondag 22 maart 2020 om 13u

Vormelingendag bisdom Antw Zaterdag 28 maart 2020: 13.30u tot 22.30u
Familieviering Pasen Zondag 12 april 2020: 10u – 12u
Familiezondag met eerste com: Zondag 3 mei 2020: 10u tot 14u
Voorbereiding Vormsel: Woe 6 mei 2020: 16u tot 18u enkel vormelingen 

Vr 8 mei 2020: 18.30u – 19.30u vormelingen en ouders

VORMSEL : ZONDAG 10 MEI 2020 om 10u

Familiezondag Zondag 7 juni 2020: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 20 september 2020: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 18 oktober 2020: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 15 november 2020: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 13 december 2020: 10u tot 14u
Familieviering Kerstmis Donderdag 24 december 2020: 17u (kathedraal)
Familiezondag Zondag 17 januari 2021: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 28 februari 2021: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 21 maart 2021: 10u tot 14u
Familieviering Pasen Zondag 4 april 2021: 10u – 12u
Familiezondag met eerste com: Zondag 25 april 2021: 10u tot 14u
Familiezondag Zondag 6 juni 2021: 10u tot 14u